• Hírek

  Finnországban tartotta elnökségi ülését a GMF

  2019.november 13-án Helsinkiben találkoztak a Nukleáris Létesítmények közeli Európai Önkormányzatok Szövetségének (GMF) tagjai, hogy megtartsák szokásos éves közgyűlésüket. A Paksi Atomerőmű körüli TEIT társulás képviseletében Gáncs István alelnök vezetésével hét fős delegáció volt jelen. Ezen kívül Magyarországról a Bátaapáti környéki TETT társulás Tillmann Péter alelnök és a Püspökszilágy körüli ITET társulás elnöke Edelman György elnök vezetésével több mint húsz polgármester vett részt az ülésen. Roland Palmqvist elnök köszöntötte a vendégeket, majd Mariano Vila d’Abadal, főtitkár tartott beszámolót a GMF 2018. évi tevékenységéről. Ismertette a GMF költségvetési helyzetét és a könyvvizsgálói jelentést. A közgyűlés megszavazta az orosz atomerőművek közelében található települések szövetségének (FUND ANPPT) felvételét a GMF-be. Nikolay Netiaga a szervezet…

 • Hírek

  Helsinkiben értekeztek a GMF tagországok

  A Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szervezet (GMF) november 12. és 14. között a finnországi Helsinkiben tartotta a soron következő elnökségi ülését. A meghívásnak eleget téve – Kisnémedi, Penc, Püspökhatvan, Rád, Váchartyán, Püspökszilágy és Vácduka – tagönkormányzatok delegáltjai képviselték az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulást (ITET). A GMF elnökségi ülés rendhagyó módon egy több napos atomenergia konferencia keretei közé került beágyazásra Helsinki belvárosában. Az elnökségi ülés GMF tisztségviselők választásával kezdődött, ahol a szervezet új elnökének választották a svéd Kavlinge Kommun település polgármester asszonyát Almstrom Pia-t. Az elnök asszony munkáját három alelnöki tisztségviselő segíti. Alelnöknek választották ismét a magyar Dohóczki Csabát, továbbá új alelnökként került be az angol Philip Matthews…

 • Hírek

  Közvetlen párbeszéd: az RHFT környezetében élő lakosok látogattak az OAH-ba

  RHFT környezetében élő lakosok látogatása 2019. szeptember 26-án az Országos Atomenergia Hivatalba látogattak a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítmény környezetében élő lakosok. Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes fogadta a közel ötvenfős csoportot. Megnyitójában a főigazgató-helyettes elmondta: az OAH számára kiemelten fontos a helyi lakosság tájékoztatása, a közvetlen párbeszéd, amelyre ez a látogatás is kiváló alkalmat teremt. Az OAH részéről átfogó tájékoztatást kaptak a hivatal feladatairól, a radioaktívhulladék-kezelés hatósági felügyeletéről, különös tekintettel az RHFT-re, valamint a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos feladatok ellátásáról, amelynek során megtekintették Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot is. Emellett az előadásokat követően közvetlen párbeszédre is lehetőség volt, ahol kötetlen formában kérdezhették a szakértőket a résztvevők.   Az eredeti…

 • Hírek

  Cikluszáró ülést tartott az ITET Társulási Tanácsa

  Az Izotóp Ellenőrző Tájékoztató Társulás, Társulási Tanácsa a 2016. évi megalakulása óta a jelenlegi összetételében ülésezett. A Tanács Tagjainak összetétele a választások után módosulhat, mivel a Társulási megállapodás szerint, az októberi helyhatósági választás utáni alakuló települési új képviselő-testületek feladata annak eldöntése, hogy tagok maradnak e. Azért, mert a társulás célja és vállalt feladata – a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tevékenységével összefüggően – egy önként vállalt feladat, a lakosság érdekében.

 • Hírek

  OAH-ban jártak az ITET lakosai

  2019. szeptember 26-án az ITET által szervezett belföldi szakmai látogatáson vettek részt őrbottyáni és püspökszilágyi lakosok az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH). A program megnyitóján, Hullán Szabolcs az OAH főigazgató-helyettese köszöntötte a közel félszáz megjelent érdeklődőt. A látogatás alkalmával az RHFT térségében élő lakosoknak az OAH által tartott közérthető előadásokon keresztül lehetőségük nyílt betekinteniük a Hatóság szerteágazó tevékenységébe. A prezentációk sorát Répánszki Réka a Berendezési Felügyeleti Főosztály, főosztályvezető-helyettese nyitotta, az atomerőművek és kutatóreaktorok, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását biztosító létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók rendszereivel, rendszerelemeivel, épületeivel és épületszerkezeteivel kapcsolatos hatósági felügyeleti tevékenységek bemutatásával. Lázár István a Tárolólétesítmény Felügyeleti Főosztály főosztályvezetője a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását biztosító létesítményekkel, valamint a radioaktívhulladék-tárolókkal…

 • Hírek

  Harmadik alkalommal tájékozódtak az ITET polgármesterek

  Harmadik alkalommal kapott tájékoztatást az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től 2019. szeptember 25-én. A Társaság a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban fogadta a polgármestereket, hogy a szokásoknak megfelelően beszámoljon az elmúlt negyedév aktualitásairól. Az RHFT-t érintő témákról Tóth Zoltán biztonsági vezető elmondta, hogy az idei év során 28 alkalommal történt hulladékbeszállítás, amely körülbelül 0,5 körméter hulladékot jelent. Ebből 15 alkalommal külső telephelyen, az RHK Kft. munkatársai vették át a hulladékcsomagokat. Beruházás tekintetében a biztonságnövelő projekt technikai feltételeinek megvalósítása a végére ér, december másodikával átadásra kerül a terület. Jelenleg a kidolgozandó technológiák összeállítása és hatóságokkal való elfogadtatása folyik. A program várhatóan a jövő év folyamán elindul. Honti…

 • Hírek

  Franciaországi Bure-ben értekeztek a GMF tagországok

  A Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szervezet (GMF) június 12-én a franciaországi Bure-ben tartotta a soron következő szakmai konferenciáját. A meghívásnak eleget téve – Kisnémedi, Penc, Galgagyörk, Püspökhatvan, Rád, Váchartyán és Váckisújfalu – tagönkormányzatok delegáltjai képviselték az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulást (ITET). A konferencia keretében többek között előadást hallgathattak meg az Erőmű leszereléssel kapcsolatos helyi hatásokról, valamint az Érintettek bevonása a kis és közepes aktivitású és a nagyaktivitású radioaktív hulladékkezelésbe, figyelemmel a kapcsolódó társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásokról. Prezentációjával bemutatkozott az ANDRA (francia radioaktív hulladékkezelő cég), az általuk végzett radioaktív hulladékkezelési tevékenységek, gyakorlatok és felelősségi körök ismertetésével.  Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük adódott a konferencia témáját szolgáló vitaindító…

 • Hírek

  Információ megosztás az ITET tagtelepüléseivel

  A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelephelyén, tartotta soron következő negyedéves tájékoztatóját, amelyet Honti Gabriella a társaság Kommunikációs Önálló Osztályának vezetője nyitott meg. Dr. Kereki Ferenc bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM), megkötötte az ez évi Támogatási szerződését. Így a Társulás folytatni tudja önként vállalt tájékoztatási tevékenységét és a tagtelepülések feladat vállalásainak megoldását is elősegíti. Elmondta, hogy a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT), további bővítéséhez szükséges tervező és engedélyeztetési feladatokat megkezdték. A Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktívhulladék -tárolóban (NRHT), készülnek az új típusú hulladék csomagok elhelyezésére, ennek technikai feltételeit kell…

 • Hírek

  ITET ülés tájékoztatóval és alszerződés aláírással

  Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), Társulási Tanácsa (TT), május nyolcadikán ülésezett a Kisnémedi Polgármesteri Hivatalban. A tagok teljeslétszámban megjelentek.Az első napirend keretében Edelman György elnök adott tájékoztatást a társulás májusig végzett tájékoztató tevékenységéről. Az írásban kiküldött tájékoztatóból kiemelte a XV. szilárd Leó verseny szervezését és lebonyolítását. Szólt a GMF Brüsszeli elnökségi üléséről, amelyre meghívták. A téma a GMF jövőbeni tevékenysége, az ez évi elnök választás után. Felhívta a figyelmet a májusra tervezett Izotóp Információs Napokra, s kérte a tagtelepülések vezetőit a részvételre. A második napirend keretében a tagtelepülések polgármesterei aláírták az ITET-el kötött Támogatási alszerződést, amely a 2019. év tájékoztatási feladataihoz biztosít támogatást. Az ITET TT ülés után a…