• Hírek

  Közvetlen párbeszéd: az RHFT környezetében élő lakosok látogattak az OAH-ba

  RHFT környezetében élő lakosok látogatása 2019. szeptember 26-án az Országos Atomenergia Hivatalba látogattak a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítmény környezetében élő lakosok. Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes fogadta a közel ötvenfős csoportot. Megnyitójában a főigazgató-helyettes elmondta: az OAH számára kiemelten fontos a helyi lakosság tájékoztatása, a közvetlen párbeszéd, amelyre ez a látogatás is kiváló alkalmat teremt. Az OAH részéről átfogó tájékoztatást kaptak a hivatal feladatairól, a radioaktívhulladék-kezelés hatósági felügyeletéről, különös tekintettel az RHFT-re, valamint a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos feladatok ellátásáról, amelynek során megtekintették Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot is. Emellett az előadásokat követően közvetlen párbeszédre is lehetőség volt, ahol kötetlen formában kérdezhették a szakértőket a résztvevők.   Az eredeti…

 • Hírek

  Cikluszáró ülést tartott az ITET Társulási Tanácsa

  Az Izotóp Ellenőrző Tájékoztató Társulás, Társulási Tanácsa a 2016. évi megalakulása óta a jelenlegi összetételében ülésezett. A Tanács Tagjainak összetétele a választások után módosulhat, mivel a Társulási megállapodás szerint, az októberi helyhatósági választás utáni alakuló települési új képviselő-testületek feladata annak eldöntése, hogy tagok maradnak e. Azért, mert a társulás célja és vállalt feladata – a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tevékenységével összefüggően – egy önként vállalt feladat, a lakosság érdekében.

 • Hírek

  OAH-ban jártak az ITET lakosai

  2019. szeptember 26-án az ITET által szervezett belföldi szakmai látogatáson vettek részt őrbottyáni és püspökszilágyi lakosok az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH). A program megnyitóján, Hullán Szabolcs az OAH főigazgató-helyettese köszöntötte a közel félszáz megjelent érdeklődőt. A látogatás alkalmával az RHFT térségében élő lakosoknak az OAH által tartott közérthető előadásokon keresztül lehetőségük nyílt betekinteniük a Hatóság szerteágazó tevékenységébe. A prezentációk sorát Répánszki Réka a Berendezési Felügyeleti Főosztály, főosztályvezető-helyettese nyitotta, az atomerőművek és kutatóreaktorok, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását biztosító létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók rendszereivel, rendszerelemeivel, épületeivel és épületszerkezeteivel kapcsolatos hatósági felügyeleti tevékenységek bemutatásával. Lázár István a Tárolólétesítmény Felügyeleti Főosztály főosztályvezetője a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását biztosító létesítményekkel, valamint a radioaktívhulladék-tárolókkal…

 • Hírek

  Harmadik alkalommal tájékozódtak az ITET polgármesterek

  Harmadik alkalommal kapott tájékoztatást az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től 2019. szeptember 25-én. A Társaság a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban fogadta a polgármestereket, hogy a szokásoknak megfelelően beszámoljon az elmúlt negyedév aktualitásairól. Az RHFT-t érintő témákról Tóth Zoltán biztonsági vezető elmondta, hogy az idei év során 28 alkalommal történt hulladékbeszállítás, amely körülbelül 0,5 körméter hulladékot jelent. Ebből 15 alkalommal külső telephelyen, az RHK Kft. munkatársai vették át a hulladékcsomagokat. Beruházás tekintetében a biztonságnövelő projekt technikai feltételeinek megvalósítása a végére ér, december másodikával átadásra kerül a terület. Jelenleg a kidolgozandó technológiák összeállítása és hatóságokkal való elfogadtatása folyik. A program várhatóan a jövő év folyamán elindul. Honti…

 • Hírek

  Franciaországi Bure-ben értekeztek a GMF tagországok

  A Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szervezet (GMF) június 12-én a franciaországi Bure-ben tartotta a soron következő szakmai konferenciáját. A meghívásnak eleget téve – Kisnémedi, Penc, Galgagyörk, Püspökhatvan, Rád, Váchartyán és Váckisújfalu – tagönkormányzatok delegáltjai képviselték az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulást (ITET). A konferencia keretében többek között előadást hallgathattak meg az Erőmű leszereléssel kapcsolatos helyi hatásokról, valamint az Érintettek bevonása a kis és közepes aktivitású és a nagyaktivitású radioaktív hulladékkezelésbe, figyelemmel a kapcsolódó társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásokról. Prezentációjával bemutatkozott az ANDRA (francia radioaktív hulladékkezelő cég), az általuk végzett radioaktív hulladékkezelési tevékenységek, gyakorlatok és felelősségi körök ismertetésével.  Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük adódott a konferencia témáját szolgáló vitaindító…

 • Hírek

  Információ megosztás az ITET tagtelepüléseivel

  A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelephelyén, tartotta soron következő negyedéves tájékoztatóját, amelyet Honti Gabriella a társaság Kommunikációs Önálló Osztályának vezetője nyitott meg. Dr. Kereki Ferenc bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM), megkötötte az ez évi Támogatási szerződését. Így a Társulás folytatni tudja önként vállalt tájékoztatási tevékenységét és a tagtelepülések feladat vállalásainak megoldását is elősegíti. Elmondta, hogy a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT), további bővítéséhez szükséges tervező és engedélyeztetési feladatokat megkezdték. A Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktívhulladék -tárolóban (NRHT), készülnek az új típusú hulladék csomagok elhelyezésére, ennek technikai feltételeit kell…

 • Hírek

  ITET ülés tájékoztatóval és alszerződés aláírással

  Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), Társulási Tanácsa (TT), május nyolcadikán ülésezett a Kisnémedi Polgármesteri Hivatalban. A tagok teljeslétszámban megjelentek.Az első napirend keretében Edelman György elnök adott tájékoztatást a társulás májusig végzett tájékoztató tevékenységéről. Az írásban kiküldött tájékoztatóból kiemelte a XV. szilárd Leó verseny szervezését és lebonyolítását. Szólt a GMF Brüsszeli elnökségi üléséről, amelyre meghívták. A téma a GMF jövőbeni tevékenysége, az ez évi elnök választás után. Felhívta a figyelmet a májusra tervezett Izotóp Információs Napokra, s kérte a tagtelepülések vezetőit a részvételre. A második napirend keretében a tagtelepülések polgármesterei aláírták az ITET-el kötött Támogatási alszerződést, amely a 2019. év tájékoztatási feladataihoz biztosít támogatást. Az ITET TT ülés után a…

 • Hírek

  Ifjú tehetségekkel nyert Váchartyán csapata

  Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), a XV. Szilárd Leó versenyét szervezte április 12-én. A rendezvény célja, hogy az ITET térségében segítse az általános iskolás, 7-8. osztályos tanulók, fizika és kémia szaktantárgyi elkötelezettségét. Ezen tantárgyi tudás jelentős alapot ad arra, hogy a Váci Boronkay Tehetséggondozó felkarolja és tanulmányaikban ösztönözze, az e tárgyak iránt érdeklődőket. Meghatározhatja pálya elkötelezettségüket, hogy később a szakmában dolgozhassanak. A verseny szaktantárgyi vetélkedőjét, immár 15. éve a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola igazgató helyettese, Rózsa Zsolt tanár úr és kollegái szervezték, koordinálták az iskolák között. A vetélkedésben negyvennyolc tanuló vett részt, akik a fizika és kémia feladatok megoldása után, a váchartyáni Művelődési Házban a Boronkay Tehetséggondozó…

 • Hírek

  Boronkay Nap – a fizika kicsit másként

  A Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium Pest megye egyik legismertebb műszaki oktatási intézménye. Épp ez az oka annak, hogy az RHK Kft. középiskolásoknak szánt ismeretterjesztő programjának keretében, immár sokadik alkalommal látogatott el szakembereivel Vácra. A rendhagyó fizika órán mintegy 100 tanuló hallgathatta meg Hák Viktor, a térségben működő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fióktelep-vezetőjének előadását, melynek címe „A radioaktivitás és társai – avagy a XX. század nukleáris fizikájának rövid története” volt. Az igazán sokrétű prezentáció a radioaktivitás felfedezőjének, Henry Becquerelnek bemutatásával indult. Az üzemvezető érintette az atomelméletek fejlődését, elkalauzolt az atomok, protonok, elektronok, neutronok világában, szemléltette az atomerőművek működési mechanizmusát, illetve a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának mindennapjairól is…

 • Hírek

  A Biztonságnövelő beruházást ellenőrizték az ITET ECS tagjai

  Az Izotóp Ellenőrző Tájékoztató Társulás Ellenőrző Csoportja nem csak a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok beszállítását (a dokumentumokat és a szállítmány mérhető sugárzását) ellenőrzi, hanem a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelő programjához kapcsolódó tevékenységeket is folyamatosan figyelemmel kísérik. A március 28-i ellenőrzés a biztonságnövelő programot megelőző építési tevékenység ellenőrzésére és annak helyszíni megtekintésére irányult. Az ECS jelenlévő tagjai megtekintették a tavaly már elkészült könnyűszerkezetes épületet. Átbeszélték az I. medencesor (A1-A24-es medencék) kialakítását és a benne elhelyezett történelmi radioaktív hulladékok helyzetét, melynek alapját a 2007-2009. között végrehajtott demonstrációs program tapasztalatai adták. 2010-ben sikeresen lezárult a biztonságnövelő program demonstrációs szakasza, amelynek során 4 tárolómedence hulladékainak kiemelése, átválogatása, feldolgozása és a…