Hírek

Novemberi ülés dömping az ITET-nél

November 16-án reggel 8 órai kezdéssel került összehívásra az ITET Ellenőrző Bizottság (EB) ülése, ahol a bizottsági tagok tájékoztatva lettek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) támogatás jelen és jövőbeni felhasználási lehetőségeiről, továbbá az ülés keretében elfogadásra került, az ITET I. félévi KNPA támogatás felhasználásáról szóló beszámoló, az Energiaügyi Minisztérium, mint Alapkezelő ellenőrzési jegyzőkönyvével. Az EB elnöki tisztségét, Bátyi József Püspökhatvan tagönkormányzat polgármestere látja el.

Az EB ülést követően került megtartásra az ITET soron következő Társulási Tanács ülése, ahol Edelman György társulási elnök részletesen beszámolt a tagoknak az ITET 2023. évi tevékenységéről, továbbá napirenden volt a 2024. évi KNPA támogatás igénylésének folyamata, a jövőben várható események mérlegelésével. A tagönkormányzatok és a társulás között továbbra is szoros együttműködés folyik, az érintett lakosság minél szélesebb körben történő tájékoztatása érdekében.

A november 16-ai üléssorozatot a 12 órára meghirdetett ITET Közmeghallgatás eseménye zárta, amelynek 1. napirendi pontjában Edelman György elnöki beszámoló keretében részletesen tájékoztatta a megjelenteket az ITET 2023. évi tevékenységéről. A 2. napirendi pont keretében tartotta meg közérthető szakmai beszámolóját Hák Viktor a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) képviseletében, a 2023. évi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítmény üzemeltetését érintő feladatokról. Hák Viktor fióktelepvezető beszámolójában elmondta, hogy normál ügymenet szerint történik a radioaktív hulladék beszállítás az RHFT telephelyére, sem rendkívüli esemény, sem a normál ügymenettől eltérő esemény nem történt. A közmeghallgatás dokumentumai az ITET honlapján (www.itet.hu) elérhetőek.