Hírek

RHK Kft. negyedéves tájékoztató fórum

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK Kft.), idén március 14-én megtartotta első negyedéves, majd június 20-án a második negyedéves tájékoztatóját a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepén. Az RHK Kft. képviselője telephelyi beszámoló keretében tájékoztatta a meghívottakat az utolsó tájékoztató fórum óta történt eseményekről, a radioaktív-hulladéktárolók üzemeltetéséről, továbbá kitekintést adott a társaság telephelyeinek ez évi főbb feladatira.


Az Energiaügyi Minisztérium (mint Támogató), az ITET (mint Kedvezményezett) és az RHK Kft. (mint Közreműködő) között létrejött háromoldalú Támogatási keretszerződés értelmében a Közreműködő köteles a tevékenységéről rendszeresen – negyedévente – tájékoztatást adni a Kedvezményezett és a Támogató részére tájékoztató fórum keretében. A tájékoztatóról minden alkalommal Közreműködő által dokumentált írásbeli emlékeztető készül, melyet mind a Kedvezményezettnek és azok tagönkormányzatainak, mind a Támogatónak köteles megküldeni. Az RHK Kft. által megküldött írásbeli emlékeztető, jelen elnöki beszámoló mellékletét képezi. Tekintettel az első félévi szakmai beszámoló június 30-ai fordulónapjára, a második negyedéves RHK Kft. emlékeztető, egyelőre még nem került részünkre megküldésre.
A Támogatási keretszerződés végrehajtásának, valamint a lakosság irányába történő naprakész információátadás érdekében a Közreműködő állandó kapcsolatot tart az ITET-tel és annak tagtelepüléseivel. A kapcsolattartás keretében tájékoztató dokumentumokat készít és szükség szerint információkat szolgáltat a Társulás részére, előadói, konzultánsi szerepet vállal a lakossági, önkormányzati és társulási fórumokon, továbbá az ITET lakossági Ellenőrzési Csoport ellenőrzési tevékenységéhez szükséges feltételeket biztosítja.
Az RHFT üzemeltetését érintő, közérthető szakmai tájékoztatás az alapja az ITET által végzett hiteles lakossági tájékoztató tevékenységnek.