Tisztelt Olvasó!

Kisnémedi és Püspökszilágy lakossága a Radioaktív Hulladékot Feldolgozó és Tároló (RHFT) megépítésétől figyelemmel kíséri a telephely munkáját. A tároló megépítésére a lakosságnak 1971-ben a döntés meghozatalakor, majd az 1976-os átadást követően nem volt ráhatása.

Az odafigyelés a Paksi Atomerőmű beszállításakor, a 1990-es évek elején felerősödött. Az erőmű a – tárolótér bővítés mellett –1500 hordó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot hozott a telepre. Ekkora a lakossági kapcsolat kiépítését a befogadó települések – Kisnémedi és Püspökszilágy – önkormányzatai, és lakossága is igényelte.

Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (atomtörvény) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény lehetőséget adott, hogy a két befogadó település és Váckisújfalu közösen alapítson információs, ellenőrzési és tájékoztató társulást.

Az Izotóp Információs Társulás – amely 1998-ban Kisnémedi, Püspökszilágy és Váckisújfalu települések közös szándéka szerint alakult – 2008-tól jogszabályi keretek között Izotóp Tájékoztató Társulássá (ITT) alakult át. Feladata, hogy a Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től (RHK Kft.-től) kapott információk felhasználásával folyamatosan tájékoztassa tagságát és a lakosság egészét, az RHFT működésével összefüggő fontosabb eseményekről. A Társulás 2001-től 4 új taggal bővült. A Társulásnak 2013-tól már nem tagja Galgamácsa és Vácegres. Az alapító Kisnémedin és Püspökszilágyon kívül jelenleg tagja Őrbottyán, Váchartyán és Váckisújfalu.

Az ITET döntéseit az Alapító okirat szerint a Társulási Tanács hozza, amelyben minden tagtelepülést a polgármester képvisel. A társulás feladatait, kötelezettségeit, a határozatokat a Társulás és a tagtelepülések alszerződésben rögzítik. A szerződések jogi hátterét alapvetően az atomtörvény 10./A §-a adja, melynek a értelmében „A társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból támogatás adható. Támogatás tárolónként, vagy tervezett tárolónként csak egy ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásnak adható. A támogatás tájékoztatási, ellenőrzési, működési és településfejlesztési célokra használható fel.”

Az ITET, támogatási szerződés keretében szoros kapcsolatot tart az RHK  Kft.-vel, és annak telephelyével, az RHFT-vel. A társulási tanács munkájáról tájékozódhat a dokumentumok között és a többi menüpontban.

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte honlapunkat.