• Hírek

  Kisnémedibe látogatott az NYMTIT

  2023. december 12-én fogadta a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) tagönkormányzatainak képviselőit az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás elnöke Edelman György Kisnémediben. Az NYMTIT térségében a majdani végleges, nagyaktivitású radioaktívhulladék tároló kialakítására vonatkozó kutatási tevékenység folyik, az RHK Kft., mint engedélyes által. A szakmai látogatással egybekötött egyeztető eseményen az NYMTIT képviseletében 11 tagönkormányzat polgármestere jelent meg. A helyszíni látogatás keretében az NYMTIT képviselői megtekintették az ITET Tájékoztató Irodáját, továbbá Edelman György elnök úr előadásában beszámolt a Kisnémedi és Püspökszilágy közigazgatási területén elhelyezkedő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítményben zajló biztonságnövelő programról. A társ-társulások közötti együttműködés és folyamatos egyeztetés az alapja a szoros kapcsolattartásnak és a lakossági…

 • Hírek

  Sajtóműhely értekezletet tartott az RHK Kft. Kisnémediben

  November 16-án személyes egyeztetés keretében tartott sajtómegjelenéssel kapcsolatos szakmai előadást a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) képviseletében, Plesz-Kereki Bianka kommunikációs osztályvezető és Kern Zoltán kommunikációs főmunkatárs. A találkozó célja volt, hogy a Hétközlap című társulási kiadványban a tagtelepülési cikkek egységes arculattal, formában és stílussal jelenjenek meg. Kern Zoltán Újságírói KISokos címmel tartott előadásában kitért többek között az olyan kérdések megválaszolására miszerint, hogyan működik egy szerkesztőség, milyen sajtóműfajok léteznek, illetve milyen alapelvárásoknak kell megfelelnie a társulási újságban megjelenítendő cikkeknek. Az eseményen résztvevő tagtelepülések képviselői, igen hasznosnak ítélték meg a tájékoztató programon elhangzottakat.

 • Hírek

  Novemberi ülés dömping az ITET-nél

  November 16-án reggel 8 órai kezdéssel került összehívásra az ITET Ellenőrző Bizottság (EB) ülése, ahol a bizottsági tagok tájékoztatva lettek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) támogatás jelen és jövőbeni felhasználási lehetőségeiről, továbbá az ülés keretében elfogadásra került, az ITET I. félévi KNPA támogatás felhasználásáról szóló beszámoló, az Energiaügyi Minisztérium, mint Alapkezelő ellenőrzési jegyzőkönyvével. Az EB elnöki tisztségét, Bátyi József Püspökhatvan tagönkormányzat polgármestere látja el. Az EB ülést követően került megtartásra az ITET soron következő Társulási Tanács ülése, ahol Edelman György társulási elnök részletesen beszámolt a tagoknak az ITET 2023. évi tevékenységéről, továbbá napirenden volt a 2024. évi KNPA támogatás igénylésének folyamata, a jövőben várható események mérlegelésével. A tagönkormányzatok és…

 • Hírek

  NAÜ-ben ülésezett a GMF

  A GMF (Nukleáris Létesítményeket befogadó európai települések nemzetközi szervezet) őszi elnökségi ülésének és egyben az éves közgyűlésnek, 2023. október 18-án a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) adott helyszínt, ahol a tagországok képviselői – köztük az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás – megválasztották a GMF szervezet új elnökét, Gerben Dijksterhuis holland polgármester személyében. A nemzetközi szervezet tagságát érintően szó volt az oroszok részvételéről, mely elképzelést Magyarország – tekintettel az atomerőmű építésében és üzemeltetésben szerezett hatalmas szakmai tapasztalataikra – támogatna. 2025-re van tervezve a magyarországi GMF konferencia helyszín, azt megelőzőn 2024-ben Spanyolországba van tervezve az esedékes GMF ülés.

 • Hírek

  A nukleáris létesítmények közelében élők érdekeit képviselték a GMF alelnökei az Európai Nukleáris Energia Fórumon Pozsonyban

  Az Európai Bizottság 16. alkalommal szervezte meg az atomenergia alkalmazásának legfontosabb kérdéseit megvitató Európai Nukleáris Energia Fórumot (ENEF). A 2023. november 6-7-én Pozsonyban megtartott rendezvény szervezőinek a fő célja, hogy közös asztalhoz ültesse az érintetteket és teret biztosítson az eltérő vélemények megjelenítésére. A Fórumon az atomenergetikát képviselő szervezetek mellett, az Európai Parlament, a nukleáris hatóságok képviselői, gazdasági szakemberek, nonprofit szervezetek, köztük a környezetvédők képviselői is jelen voltak. A Nukleáris Létesítményekkel rendelkező Európai Önkormányzatok képviseletében a szervezet két alelnöke Dohóczki Csaba a magyar társulások képviseletében, illetve Fabian Sjöberg a svédországi Östhammar település polgármestere volt jelen.   A részvevőket a helyszínen Robert Fico Szlovákia, illetve videóüzenetben Petr Fiala Csehország miniszterelnökei köszöntötték. Mindketten…

 • Hírek

  A külföldi tapasztalatok kiemelt szerepet kaptak az idei Tájoló Napon

  A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) immár XX. alkalommal tartotta meg az ún. Tájoló Napot. E rendezvény a térségben folyó kutatási tevékenység, valamint a radioaktívhulladék-kezelés aktualitásait hivatott bemutatni a tagtelepüléseken élőknek. A gyermekprogramnak Cserkút adott otthont, 2023. szeptember 8-án, a felnőtt lakosság számára pedig a Bodán (Faluház) megtartott szakmai fórum szolgált információforrásként 9-én, szombaton. A 2023 februárjában aláírt háromoldalú (EM-RHK Kft.-NyMTIT) támogatási keretszerződés értelmében, a kedvezményezett, azaz az NYMTIT feladatai között szerepel a lakosságot érintő tájékoztatási programok megszervezése, lebonyolítása. Az évről-évre nagy érdeklődésre számot tartó szakmai programot Kovács Győző elnök nyitotta meg. Őt követte Dr. Kereki Ferenc, aki az RHK Kft. ügyvezető igazgatójaként köszöntötte a résztvevőket…

 • Hírek

  GMF tagság – nemzetközi szakmai látogatás

  A Társulás június végén képviseli magát a Szlovákiában megrendezésre kerülő GMF (Nukleáris Létesítményeket befogadó európai települések nemzetközi szervezete) szakmai látogatással egybekötött kongresszusán. A GMF a nukleáris létesítmények körül található településeket fogja össze annak érdekében, hogy építő jellegű tapasztalatokat cseréljenek egymással a jó gyakorlatokról. Szlovákiában a Mohi atomerőmű, a radioaktív-hulladéktároló létesítmény megtekintése és a látogató központ bejárása, van szakmai programként beütemezve.  

 • Hírek

  ITET Ellenőrző Csoport

  A lakossági Ellenőrző Csoport 2023. első félévi időszakot érintően kettő alkalommal – február 8-án és június 20-án – végzett ellenőrzést az RHFT létesítményben. Penc tagönkormányzat részéről, Kádár Ferenc – mint megválasztott polgármester – tisztségének átadásáról döntött, így az ECS képviselőként betöltött helyét Járai Árpád vette át. A lakossági Ellenőrző Csoport munkája a helyi lakosok irányába történő hiteles tájékoztatás egyik alappillére, ennek okán túl azon, hogy jogszabály által előírt feladat, az egyik leghitelesebb forrás az ITET lakosság szemében.

 • Hírek

  RHK Kft. negyedéves tájékoztató fórum

  A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (RHK Kft.), idén március 14-én megtartotta első negyedéves, majd június 20-án a második negyedéves tájékoztatóját a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepén. Az RHK Kft. képviselője telephelyi beszámoló keretében tájékoztatta a meghívottakat az utolsó tájékoztató fórum óta történt eseményekről, a radioaktív-hulladéktárolók üzemeltetéséről, továbbá kitekintést adott a társaság telephelyeinek ez évi főbb feladatira. Az Energiaügyi Minisztérium (mint Támogató), az ITET (mint Kedvezményezett) és az RHK Kft. (mint Közreműködő) között létrejött háromoldalú Támogatási keretszerződés értelmében a Közreműködő köteles a tevékenységéről rendszeresen – negyedévente – tájékoztatást adni a Kedvezményezett és a Támogató részére tájékoztató fórum keretében. A tájékoztatóról minden alkalommal Közreműködő által dokumentált írásbeli emlékeztető készül,…