Hírek

A külföldi tapasztalatok kiemelt szerepet kaptak az idei Tájoló Napon

A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) immár XX. alkalommal tartotta meg az ún. Tájoló Napot. E rendezvény a térségben folyó kutatási tevékenység, valamint a radioaktívhulladék-kezelés aktualitásait hivatott bemutatni a tagtelepüléseken élőknek. A gyermekprogramnak Cserkút adott otthont, 2023. szeptember 8-án, a felnőtt lakosság számára pedig a Bodán (Faluház) megtartott szakmai fórum szolgált információforrásként 9-én, szombaton.
A 2023 februárjában aláírt háromoldalú (EM-RHK Kft.-NyMTIT) támogatási keretszerződés értelmében, a kedvezményezett, azaz az NYMTIT feladatai között szerepel a lakosságot érintő tájékoztatási programok megszervezése, lebonyolítása.
Az évről-évre nagy érdeklődésre számot tartó szakmai programot Kovács Győző elnök nyitotta meg. Őt követte Dr. Kereki Ferenc, aki az RHK Kft. ügyvezető igazgatójaként köszöntötte a résztvevőket a jubileumi találkozón és gratulált ahhoz a munkához, melyet a társulás végez hosszú évek óta, kiemelve azt az összetartást, mely még hatékonyabbá teszi a tevékenységüket. A radioaktívhulladék-kezelés külföldi tapasztalatairól az RHK Kft. nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa, Dr. Ormai Péter tartott előadást. Az Energiaügyi Minisztérium tanácsadója, Dr. Szalay Máté Gerzson felszólalásában összefoglalta Magyarország jelenlegi energiahelyzetét, tekintettel az atomerőmű energiaszektorban betöltött szerepére. Elfogadta a meghívást Gerben Dijksterhuis, Borsele polgármestere (Hollandia) is, aki a tervezett új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó társadalmi párbeszédről, a kapcsolatépítés kezdeményezéséről beszélt a megjelenteknek. Kováts Balázs atomerőművi szakmérnök, címzetes egyetemi docens zárta az előadók sorát. Ő „Így kezdődött” címmel egy igazán figyelemre méltó visszaemlékezést tárt a hallgatóság elé a társulás múltjáról.
A szakmai fórumon szó esett arról, hogy az elmúlt év nagyon mozgalmas volt a nyugat-mecseki térség nagy aktivitású radioaktív hulladékok majdani végleges tárolását célzó kutatási munkálatainak tekintetében, hiszen a földtani kutatás legfontosabb terepi tevékenysége, a 3D szeizmikus mérés zajlott, kiértékeléssel. Ezáltal sikerült pontosítani a Bodai Agyagkő Formáció települési viszonyait, tisztázni a fő tektonikai (szerkezeti földtani) helyét. Az ezzel kapcsolatos kutatási összefoglaló jelentést 2023. júniusában nyújtotta be az RHK Kft. a bányafelügyeleti hatóságnak. A jövő évben újabb szeizmikus mérések kezdődhetnek a fentiek folyományaként, kiegészítéseként, melyek segítségével a felszínközeli üledékek rétegrendjét és szerkezetét vizsgálják meg a későbbiekben létesítendő vízmegfigyelő kútcsoportok tervezéséhez.
A XX. Tájoló Nap megtartásával a társulás a legfontosabb célkitűzésének, mégpedig a környéken élők helytálló és érthető tájékoztatásának tett eleget, a tőle megszokott magas színvonalon. A külföldi, szakmai tapasztalatok pedig nem csupán színesítették, hanem nagyban segítették is a kutatással kapcsolatos tevékenységek megértését, elfogadását.