Hírek

Meghívó

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) 2020. március 12–én (csütörtökön) 10.00 órakor rendkívüli Társulási Tanácsülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: Kisnémedi Községháza nagyterem

Napirendi pontok:
1) Az ITET és tagtelepülések közötti 2020. évi Támogatási alszerződések aláírása
Előadó: Edelman György, ITET elnök

2) Az ITET 2020. évi munkatervének és költségvetésének elfogadása
Előadó: Edelman György, ITET elnök

3) Egyebek
Előadó: Edelman György, ITET elnök

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Kisnémedi, 2020. március 06.

Edelman György
Társulási elnök