• Archív

  XV. Tájoló Nap

  Az ITET képviseletében Edelman György ITET elnök és neje,mellett Sződi Imre munkatárs és Lovas Szilvia szakértő képviselte a Társulást. A sajtó tájékoztatón Sződi Imre és az ITET Híradó munkatársa vett részt. A sajtó tájékoztató közleményét az alábbiakban olvashatják:  

 • Archív

  Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló

  Felelősséggel, Biztonsággal, Garanciákkal A Püspökszilágy és Kisnémedi határában működő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítményt az 1960-as évek nemzetközi ajánlásai és az akkor érvényes szabványok alapján tervezték 1971-ben, majd 1976-ban üzembe is helyezték. Kezdetben az volt az elképzelés, hogy a Paksi Atomerőmű üzemeltetése és lebontása következtében keletkező hulladékot az RHFT-ben lenne célszerű véglegesen elhelyezni, így ennek következtében 1983 és 1996 között 1580 m3 atomerőművi eredetű kis aktivitású szilárd hulladék került az RHFT-be. A későbbiekben, számos elvégzett vizsgálat után kiderült, a Paksi Atomerőmű igényeinek megfelelő további bővítés az RHFT területén a telephely adottságai miatt nem lehetséges, ebből kifolyólag atomerőművi eredetű kis aktivitású szilárd radioaktív hulladék már nem került a tárolóba.…

 • Archív

  Felhívás!

  Edelman György, az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) elnöke, Kisnémedi község polgármestere, az alábbiakról tájékoztatja Kisnémedi, Püspökszilágy és Váchartyán lakosságát. Folyó hó szeptember 18-án (kedden) 17:00 órakor a Kisnémedi Művelődési házban az RHK Kft. és az RHFT fióktelephely vezetése tájékoztatót tart: Téma a fióktelephely működésének ismertetője, kiemelten az üzemeltetés, jelen és jövőbeli feladatai, valamint általános előadás a radioaktivitás témakörében. Ugyanezen témában folyó hó szeptember 26-án (szerdán) Váckisújfaluban 17:00 órától, majd Vácdukán 18:00 órától, a kijelölt közösségi épületekben tart tájékoztatót az RHK Kft. és az RHFT vezetése. Az ITET az érdeklődők megjelenésére és részvételére számít!

 • Archív

  Izotóp Információs Napok

  Az idei évben az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), már a XV. Izotóp Információs Napját tartotta.A rendezvénynek augusztus 04-én Váchartyán, majd augusztus 19-én Penc Község adott otthont. Az ITET saját sátorba települt ki és folyamatosan fogadta az érdeklődőket. Nem csak tájékoztató anyagot adott ki a Társulás, hanem egy ITET TOTÓ segítségével is segítette a tájékoztatást, valamint láthatóvá vált, hogy az érdeklődők jó és elégséges információkkal rendelkeznek. Ismert az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), és a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephely munkája is.   A korosabbak és a fiatalabbak is képbe voltak a Társulás nevével, tagjaival, bemutató tereivel és rendezvényeivel kapcsolatosan. Tudták az üzemeltető Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.…

 • Archív

  Sikeresen zártuk az első félévet

  Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) 2018 első felében vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatait sikeresen végrehajtotta. A támogatási szerződésünk évenkénti megkötésének alapfeltétele, hogy az ITET az adott évben kapott költségvetési támogatással, félévente teljes körűen elszámoljon a Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányába. Társulásunk ezen elszámolási kötelezettségének 2018. július 23-án az ITM Közigazgatási Államtitkárságán, helyszíni ellenőrzés keretében, maradéktalanul eleget tett. A lakossági Ellenőrző Csoportunk működtetésével folyamatosan biztosítjuk egyik legfőbb célunk és egyben jogszabályi kötelezettségünk teljesítését miszerint, –ellenőrizzük a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Társulásunk területén elhelyezkedő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítmény üzemeltetésére vonatkozó tevékenységét, megalapozva és fenntartva a lakosság irányába történő hiteles és objektív tájékoztatást. Miután…

 • Archív

  Csúcstalálkozón vettek részt az ITET képviselői Angliában

  2018. július 9-ei héten Angliában nukleáris szakmai programon vett részt az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulást (ITET) képviselő tízfős társulási delegációja.   A Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatokat tömörítő nemzetközi szervezet (GMF) együttműködve az angol Nukleáris Leszerelési Hatósággal (NDA) lehetővé tette, hogy a GMF tagok képviselhessék magukat egy nagyszabású, az érdekelt felek bevonásával történő szakmai csúcstalálkozón. Az esemény megnyitóján, Tom Smith az NDA elnöke köszöntötte a vendégeket a Gloucesteri Tudományos és Technológia Park mérnöki csarnokában, az egykori atomerőmű szomszédságában Berkeley-ben. Köszöntőjében tájékoztatást adott az NDA tevékenységéről, az érintett felekkel, szervezetekkel történő együttműködéséről és vázolta az Egyesült Királyság energiapolitika jelenét és jövőjét.   Az első napon az NDA küldetés megvalósításának ismertetése volt…

 • Archív

  Lezajlott a közmeghallgatás Kisnémediben

    Kevés érdeklődővel 2018. július 5-én lezajlott a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) üzemeltetési engedélyére vonatkozóan indult hatósági eljáráshoz kapcsolódó közmeghallgatás, amelynek a Kisnémedi Művelődési Ház adott otthont. A hazai törvényi szabályozás szerint a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók minden, létesítményi szintű engedélyezési eljárása során közmeghallgatást kell tartani annak érdekében, hogy a lakosság megismerhesse az ügy fontosabb részleteit, elmondhassa véleményét, illetve kérdéseket tehessen fel az engedélyes, valamint az érintett hatóságok számára. A rendezvény első felében az RHFT engedélyese, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.), valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkatársai bemutatták az RHFT-t és a folyamatban lévő engedélyezési eljárást, majd ezt követően a hallgatóság által megfogalmazott…

 • Archív

  Az ITET Ellenőrző Bizottsága (EB) ülést tartott

  Az ITET EB május 31-én délelőtt ülést tartott a társulás központjában. Bátyi József a Bizottság elnöke vezette az ülést, amelyen a tizenkettő tagból kilenc vett részt, tehát meg volt a határozatképesség. Elsőként az ITET EB a 2018. évi ellenőrzési tervét vitatták meg a résztvevők, az írásban kiküldött előterjesztés alapján. Elnök úr elmondta, hogy mivel a bizottság öt fővel is tud működni, ha valakinek a terven felül lenne évközben újabb ellenőrzési javaslata, azt továbbítsa részére. Az előterjesztést a jelenlévők egyhangúan elfogadták. A második napirend keretében – az írásos anyagokkal összhangban – bemutatásra került a társulás 2017. II. félévi elszámolása és annak minisztériumi ellenőrzése. A bizottság tagjai egyhangúan elfogadták, hogy a társulás…