Archív

Sikeresen zártuk az első félévet

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) 2018 első felében vállalt tájékoztatási és ellenőrzési feladatait sikeresen végrehajtotta. A támogatási szerződésünk évenkénti megkötésének alapfeltétele, hogy az ITET az adott évben kapott költségvetési támogatással, félévente teljes körűen elszámoljon a Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányába. Társulásunk ezen elszámolási kötelezettségének 2018. július 23-án az ITM Közigazgatási Államtitkárságán, helyszíni ellenőrzés keretében, maradéktalanul eleget tett.

A lakossági Ellenőrző Csoportunk működtetésével folyamatosan biztosítjuk egyik legfőbb célunk és egyben jogszabályi kötelezettségünk teljesítését miszerint, –ellenőrizzük a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Társulásunk területén elhelyezkedő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítmény üzemeltetésére vonatkozó tevékenységét, megalapozva és fenntartva a lakosság irányába történő hiteles és objektív tájékoztatást.

Miután maradéktalanul eleget tettünk a június 30-ai fordulónappal előírt Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kapott költségvetési támogatásunk Alapkezelő irányába történő elszámolási kötelezettségünknek, így immár a második félévben megvalósítandó tevékenységekre fókuszálunk.  Munkánk során továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a tagtelepüléseinken élő lakosaink részére összeállított tájékoztató rendezvényekre, melyre minden Érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat (www.izotoptarsulas.hu), ahol naprakészen tájékozódhatnak a társulási eseményekről.

ITET Info