Archív

Ülésezett az ITET Társulási Tanács

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Társulási Tanács május 31-én ülésezett. Kiemelt témája volt a 2017. év pénzügyi gazdálkodásának lezárása, amelynek számszaki előterjesztését a Magyar Állam Kincstár elfogadta.

A Társulási Tanács (TT), áttekintette az ISZF/254/2017-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés, 2018. január 25-ei Helyszíni ellenőrzésének jegyzőkönyvét. Az NFM Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztálya és az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. által kiválasztott tételek bemutatásakor döntően, az elszámolás alátámasztása hiánytalan volt. Az önkormányzatoknál, egyes tevékenységekre felhasználható forrásoknál azonban az elszámolási kötelezettség január 31. volt. A tagtelepülések a hiánypótlást teljesítették.

A 2017. második féléves elszámolásán túl, a TT értékelte a teljes évi működési és felhalmozási felhasználást is. A záró mérleget az Ötv. szerint összeállította, amelyet a MÁK elfogadott. A TT tagjai a fentiek ismeretében, az elnök és a pénzügyi tanácsadó előterjesztését a 2017-es pénzügyi év teljesítéséről, zárásáról elfogadták.

Edelman György elnök tájékoztatta a TT tagjait a társulás tagtelepüléseinek májusi eseményeiről.

Az elnök úr ezután a Tanács elé terjesztette a 2019. évi feladatokhoz kapcsolódó Támogatási igényt, amely összhangban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2018. évben kötött, Támogatási Keretszerződés céljaival és feladataival. A Társulási Tanács jelenlévő tagjai a költségvetési Támogatás összegét az inflációval növelt mértékben igénylik.  Kérik továbbá, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. a 2019. évi terveibe a támogatási igényt építse be, hogy az a költségvetési törvénytervezetben szerepelhessen és a Magyar Országgyűlés megszavazhassa.

Tájékoztatás hangzott el, hogy a választást követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium már Innovációs és Technológiai Minisztériumként működik tovább. Lovas Szilvia szakértő elmondta, hogy a GMF következő tanácskozása és szakmai programja az angliai Glouchesterben lesz, július 09-12 között. A szakmai út szervezése folyamatban van.

ITET infó