Archív

Új hatóság – új feladatok az RHFT-ben

A 2014. év fordulópont volt a radioaktívhulladék-tárolók életében. A radioaktív hulladék átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését szolgáló tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet július 1-jei hatályba lépésével az üzemeltetést ellenőrző hatóság és a követelményrendszer is jelentősen megváltozott. Az új szabályrendszer a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hétköznapjait is érintette.

Az új kormányrendelet legfontosabb célja, hogy a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági előírásait a lehető legjobban közelítsék a nukleáris létesítményekéhez. Az új szabály többféle biztonsági célt is megfogalmaz, többek között az izotópok elszigetelését az élővilágtól, így biztosítva védelmet a környezet, a jövő nemzedék, továbbá a telephely munkavállalói és a környezetben élő lakosság számára.

A megváltozott jogszabályi környezet számos új feladatot hozott 2015-ben:

  • felül kell vizsgálni az RHFT jelenlegi irányítási és üzemeltetési rendszerét, ellenőrizni kell, hogy a rendeletben megadott előírások teljesülnek-e;

  • az új üzemeltetési engedélyhez egy átfogó biztonsági elemzést kell készíteni az RHFT működéséről;

  • a rendelet előírja az időszakos biztonsági felügyeleti ellenőrzést, amelynek az RHFT-ben 2017-re be kell fejeződni.

A jogszabályhoz kötődően a következő években több nagy fejlesztési program is megkezdődik az RHFT-ben:

  • 2015-ben a telephely új villamos főelosztót kap;

  • 2016-ban várható az üzemi épület teljes légtechnikai rendszerének cseréje;

  • 2017-től folytatódik a Püspökszilágyi Biztonságnövelő Program, ami az ún. történelmi hulladékok átcsomagolását, a kor követelményeinek megfelelő elhelyezését biztosítja.

A program végrehajtásához szükséges létesítmények várhatóan 2016-ban készülnek el.

A kormányrendelet – a fenti célok teljesítéséhez – egy önálló, csak a radioaktívhulladék-tárolókra vonatkozó biztonsági szabályzatot vezetett be, amely előírja, hogy a tároló üzemeltetésének biztonságosan kell történnie.

A követelmények önmagukban azonban semmit sem érnek, ha a teljesülésüket nem ellenőrzik. Változott a felügyelő hatóság is, az engedélyezést és az ellenőrzést 2014. július 1-jétől az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) végzi. Havi rendszerességgel tartanak ellenőrzést a telephelyen, elsősorban a biztonsági rendszerek és folyamatok megfelelősségének vizsgálatát végzik. Részt vesznek a radioaktív hulladékok átvételén, ellenőrzik a szállítást, a hulladékkal végzett munkát és a dokumentálást. 2015-ben eddig 7 ellenőrzést tartottak és novemberben egy átfogó, a telephely teljes működését lefedő, többnapos ellenőrzésre kerül majd sor.