Archív

Tizenöt éves a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Tizenöt éves a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Tizenöt év alatt százhat milliárd

Budapest, 2013. november 4.:Tizenöt évvel ezelőtt, 63munkatárssal kezdte meg működését a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság, amely ma204 fős, négy fontos projektért felelős, évi 30 milliárd forinttal gazdálkodó céggé nőtte ki magát. Az 1998-ban alakult szervezet a mainapig számos olyan eredménnyel büszkélkedhet, amely nemcsak saját működésében, hanem az egész nukleáris iparfontos sikereként könyvelhető el.

 „Tizenöt év egy olyan szakmában, mint a radioaktív hulladék kezelése – aminek soránsok száz, bizonyos hulladék esetében pedig tíz- illetveszázezer évekre keresünk biztonságos megoldást –csupán egy pillanatnak számít”– hangsúlyozta az évforduló alkalmából rendezett ünnepségenDr. Kereki Ferenc.A jelenleg már közhasznú nonprofit kft.-ként működő cégimmár harmadik ügyvezető igazgatója, hozzátette, hogy ez alatt az idő alatt 106milliárd forintot költöttek beruházásrakiemelt figyelmet fordítva a biztonságosságra.

Ha történetileg nézzük, már közel egy évtizeddel a Társaság megalapítása előtt érlelődött a gondolata egy önálló, ám az államigazgatás rendszerébe illeszkedő cég létrehozására a radioaktív hulladéktárolást illetően. 1996-ban hatályba lépett az atomenergiáról szóló törvény (atomtörvény), amely rendelkezett erről, és létrehozta működésének fedezetéül a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot. A törvény egyúttal kimondta, hogy az atomenergia felhasználása és az ezzel járó kötelezettségek állami feladatot jelentenek. Így megalakulhatott a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.), amelyegyrészt átvette a telephely kutatási, majd később a tároló üzemeltetési feladatokatapaksi atomerőműtől,másrészt gondoskodott a nem atomerőművi eredetű radioaktív hulladékok átvételéről és megfelelő elhelyezéséről.

Ahulladéktárolók megvalósításában jártas szakértői csapatnagy része is az atomerőműből érkezett,vezetője Maróthy László volt, akielsőként töltötte be az induló Társaság ügyvezetői igazgatói tisztségét.Őt Dr. Hegyháti József követte, majd 2010. november 15-től Dr. Kereki Ferenc áll ügyvezető igazgatóként a Társaság élén.

Az RHK Kft. kezdetektől magas színvonalonvégezte feladatait, működését nemzetközi elismerés övezte – ennek egyik legkiválóbb példája a bátaapátiNemzeti Radioaktívhulladék-tároló, azNRHT.A Társaság a hosszú évekig tartó kutatási tevékenységének, majd az összesen 68 milliárd forint értékű beruházásának köszönhetően, hazánk ma világszínvonalú végleges tárolóval rendelkezik a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak biztonságos tárolására. A felszín alatti létesítmény2012decemberiünnepélyes átadása óta,az akkor a felszíni tárolóban lévő 3000 hordóból mára 1170 darab,130 konténerben a végleges helyére került. A további bővítést követően a tárolótér nagyságanemcsak az atomerőmű működése, hanem az annak leszerelése során keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésére is elegendő lesz.

Hasonlóan eredményes projekt a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) biztonságos üzemeltetéseésa paksi atomerőmű igényeinek megfelelő bővítése. Pakson, az atomerőmű közvetlen szomszédságábanzajlik akiégett fűtőelemek átmeneti tárolása. Amikor 2001-ben a KKÁT üzemeltetése is a Társasághoz került, 7kamrában 3150kazettatárolását tudták biztosítani. Tizenöt év alatt elkészült további 13tárolókamra, amelyekbenma már több mint 7600 kazetta várja a végleges tároló megépülését.Erre a beruházásra32 milliárd forintot költött az RHK Kft.

A püspökszilágyi tároló problémamentes működése szintén az elmúlt 15 év sikere. A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba (RHFT)kórházak, laboratóriumok és egyéb intézmények, ipari létesítmények kis és közepes aktivitású hulladékai kerülnekaz ország egész területéről. Már 1998-ban, amikor a Társaság átvette az üzemeltetést, megindult a tároló korszerűsítése, azóta pedig európai színvonalú, a legmagasabb követelményeknek megfelelő létesítmény lett belőle. Amióta a telephely üzemeltetése az RHK Kft. felelősségi körébe tartozik, 6 milliárd forintot költöttek fejlesztésre.

A fent részletezett feladatok között egyre nagyobb figyelmet kap a negyedik nagy projekt, a jövőbeli nagyaktivitású tároló, mely jelenleg a felszíni kutatás előkészítő fázisában tart.

A radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére irányuló projektek sikeréhez alapvetően szükséges a társadalmi elfogadottság és támogatottság megszerzése és megtartása.

Az atomtörvény rendelkezése szerint a radioaktívhulladék-tároló üzemeltetésével és telephelyének kutatásával kapcsolatos tevékenységek során elő kell segíteni a környékbeli települések rendszeres információval való ellátását, a lakosság kérdéseinek megválaszolását, ellenőrzési tevékenységét, valamint a közvéleménnyel folytatott rendszeres párbeszéd kialakítását.

Az ennek érdekében szerveződött információs társulások, illetve az azokhoz csatlakozott települések önkormányzatai folyamatosan ellátják a tájékoztatási feladatokat, a társuláshoz nem csatlakozott települések vonatkozásában is.

Ezek a társulások – ITT, TEIT, TETT és NYMTIT – 34 tagönkormányzat -mintegy 90 ezer lakos- érdekeit képviselik.

A kapcsolattartás a lakossággal folyamatos és következetes tevékenységet igényel.