Archív

Éves sajtótájékoztatót tartott a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. Budapesten 2016. december 13-án

Hosszú távon is megoldott a hazánkban keletkező radioaktív hulladékok tárolása

2016. december 13. – Új modullal bővül a Paksi Atomerőműben elhasznált fűtőelemek tárolására szolgáló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, így a jelenleg 8707 kazettát őrző létesítményben hosszú távon is bőven lesz elegendő tárolókapacitás. Az erőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak végleges elhelyezésére szolgáló, bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesítményébe pedig már 4383 hordó, Paksról származó hulladékot szállítottak le. Az állami tulajdonú Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) létesítményfejlesztési és tárolókapacitás-bővítő programjait hazai és nemzetközi szakértők is sikeresnek ítélték.

„Társaságunk egy jól átgondolt és a biztonságot elsődleges szempontként kezelő programterv szerint halad évről évre annak érdekében, hogy a hazai radioaktívhulladék-kezelés biztos hát-teret jelentsen a nukleáris ipar számára” – mondta Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója. „A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) csak az idén 360 db elhasznált fűtőelemet helyeztünk el, a jövő évben pedig átadjuk az újabb modult is, amelynek köszönhetően, több mint 2000 további kazetta betárolására nyílik lehetőség, így a folyamatosan bővíthető létesítményünkben elegendő kapacitás áll majd rendelkezésre a következő években is az atomerőmű számára. Mindemellett pedig jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a tároló irányítástechnikai rendszerét illetően is. A szintén Tolna megyében található Báta-apátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) pedig javában zajlanak a 2. kamra bányászati kialakítását követő betonozási munkák, így a 2012-ben átadott 1. kamra – amelyben 487 db konténerben 4383 hordó hulladék található – mellett, újabb felszín alatti kapacitások állnak majd rendelkezésre hamarosan. A kis és közepes aktivitású hulladékok számára kiépített létesítményünkben már korábban gondoskodtunk a 3-as és 4-es kamra bányászati kialakításáról, így kijelenthető, hogy hosszú távra biztosítva van a hazánkban keletkező sugárzó hulladékok tárolása” – nyilatkozta a társaság vezetője.

Az RHK Kft. nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó nyugat-mecseki programjának újabb fontos részfeladata zajlott le idén. Nyáron befejeződött annak a kutatóároknak a kialakítása, majd a vizsgálatok és mintavételek után a visszatemetése, amelynek segítségével hasznos információkat kaptak a geológusok a térségben, az elmúlt évezredekben lezajlott felszín alatti mozgásokról. Az ottani projekt célja, hogy a szakemberek felmérjék, mennyire alkalmas a terület arra, hogy a több évtizeden át tartó vizsgálatok segítségével és a kutatási terület folyamatos leszűkítésével megtalálják azt a helyet, amely minden kétséget kizáróan befogadhatna egy mélységi geológiai tárolót. Ez a létesítmény a Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek, valamint az erőmű lebontása során keletkező nagy aktivitású hulladék számára jelentene végleges tárolóhelyet.

A nem atomerőművi, azaz intézményi hulladékokat fogadó püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) is folytatódtak a fejlesztések. Többek között felújították a villamos-ellátórendszert és elkezdődött a légtechnikai rendszer modernizálása is. A kórházaktól, oktatási intézményektől, mezőgazdasági alkalmazásokból származó hulladékok tárolására használt Pest megyei létesítményben a biztonságnövelő program mellett, egy másik projekt is zajlik, amelynek célja, hogy jelentős tárolókapacitás álljon rendelkezésre a jövőben is.

A létesítmények működését a lakossági ellenőrző csoportoktól kezdve, az Országos Atom-energia Hivatalon keresztül, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségig számos szervezet felügyeli. A visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a hulladékkezelő tevékenysége sok esetben példaértékű más országok hasonló feladattal megbízott szervezeteinek is. A transzparens működés jegyében, az RHK Kft. Pakson és Bátaapátiban is üzemeltet látogatóközpontot, ez azért is indokolt, mert csak az NRHT-t eddig mintegy 90.000 szakmai és laikus látogató tekintette meg.

Az RHK Kft. számára, tevékenységéből adódóan igen fontosak a lakossági kapcsolatok. Éppen ezért, a szakemberek ebben az esztendőben is számos ismeretterjesztő programot szerveztek az érintett térségekben, együttműködésben a településeket tömörítő társulásokkal. A három tároló és a nyugat-mecseki kutatási terület körzetében, a tervek szerint jövőre ismét megtartják a kétévente szokásos közvélemény-kutatást is. Ennek eredményei eddig mindig azt mutatták, hogy az RHK Kft. tevékenységének társadalmi elfogadottsága igen magas, köszönhetően a rendszeres tájékoztató munkának és a tárolók biztonságos üzemeltetésének.