Archív

Erős szakmai bázis, óriási kihívások, felelősségteljes megoldások

20 éves a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

2018. december 12. – A Társaságot a Kormány nevében az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója alapította. 1998. június 2-án „megszületett” a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (akkor még) Kht., s a célirányos munka innentől kezdve már jól meghatározott és átlátható törvényes keretek között folyhatott. A cég alapfeladataként a radioaktív hulladékok elhelyezését, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását és végleges elhelyezését, a tárolók üzemeltetését, illetve a vonatkozó beruházások bonyolítását, valamint a nukleáris létesítmények leszerelését jelölték meg.

20 évvel ezelőtt egy olyan hosszú és összetett feladatsor megoldása kezdődött meg, amely átível a következő évszázadokba is, s melyhez a szakmai felkészültség mellett elengedhetetlen az eltökéltség és a felelős gondolkodás. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) kulcsfontosságúnak tartja, hogy megfeleljen az érvényben levő szabályozásoknak, illetőleg a kor színvonala által megkövetelt tudományos, műszaki és egyéb elvárásoknak. A Társaság mindmáig elkötelezett abban, hogy tevékenysége révén a radioaktív hulladékok kezelésével eredményesen foglalkozó nemzetközi szervezetek között is megállja a helyét. Az előbbiek nagymértékben hozzájárulnak az eddigi eredményekhez, valamint általuk a nukleáris technika alkalmazása átláthatóbb, és ily módon elfogadhatóbbá válik évről évre.

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT), a társaság intézményi eredetű (a mezőgazdaságból, oktatásból, egészségügyből) származó radioaktív hulladékok tárolására szolgáló létesítményében folytatódott a nagyszabású biztonságnövelő program előkészítése. Ennek keretében készült el 2018 augusztus végére egy új könnyűszerkezetes csarnoképület, amely majd magában foglal egy belső biztonsági épületet az úgynevezett konténmentet. A beruházási munkák befejezése, illetve a teljes rendszer üzembe helyezése 2019 közepére várható. Ezt követően az új építmény kettős biztonsági rendszerének védelmében megkezdődhet az úgynevezett történelmi hulladékok kitermelése, újrafeldolgozása, majd a hulladékcsomagok visszatöltése, és a tárolómedencék lezárása. Ez a program jónéhány éves időtartamot ölel fel.

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) immáron 9307 kiégett fűtőelem biztonságos tárolása valósul meg. 2018-ban 300 darab kiégett fűtőelem betárolása zajlott le. A modulszerűen bővíthető tároló a paksi atomerőmű igényeinek megfelelően folyamatosan növelhető. A legújabb tárolókamrák építése tavaly fejeződött be, azonban a szakemberek már az új tároló egységek építésének előkészületein dolgoznak, hiszen egy újabb rész építése hosszú időt vesz igénybe. A beruházások gördülékenysége mellett – a biztonságot a leginkább szemelőtt tartva – a gazdasági szempontok is előtérbe kerülnek. Így az egy egy tárolókamrába betárolható kiégett kazetták száma – a biztonsági követelményeket maximálisan betartva – az elmúlt 20 évben emelkedni tudott. A fejlesztés eredményeként a kiégett fűtőelemek elhelyezésének költségét az RHK Kft. számottevően csökkentette.

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) telephelyén ún. kitekintő fúrásokat mélyítettek az év első negyedévben. Ezek során két ponton magfúrásokat végeztek a szakemberek. Céljuk az volt, hogy pontosítsák az NRHT bővítésének koncepcióját. „Eddig 6536 hordót szállítottunk balesetmentesen és biztonságosan a telephelyre, ebből 4833 darab került, vasbeton-konténerekbe ágyazva, a felszín alatt 250 méterre található egyes kamrába. Társaságunk elkötelezett abban, hogy tevékenységét minél gazdaságosabban végezze, a legnagyobb fokú biztonság mellett. Ez a szemlélet vezette munkatársainkat az új tárolási koncepció tervezésekor is, amelyet már az NRHT második kamrájában megvalósítunk, és szintén eszerint történt a harmadik-negyedik kamra bányászati kialakítása” – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója. Az NRHT szakemberei készülnek a kompakt hulladékcsomagok befogadására, jelenleg az eszközök felkészítése zajlik.

A Nyugat-Mecsek térségében az idei évben nem mélyült újabb kutatófúrás, ugyanakkor az elkövetkező esztendőkben három darab létesítését is tervezi a Társaság. A térségben évtizedekre visszanyúló kutatás folyik. A Nyugat-Mecsekben zajló kutatási program végső célja továbbra is az, hogy minden lehetséges körülményt figyelembe véve kijelenthessék, hogy a Bodai Agyagkő Formáció megfelelő képződmény egy – a nagy aktivitású radioaktív hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek szánt – tároló befogadására.

Egyöntetű véleményen vannak mind a hazai, mind a külföldi szakemberek, abban a tekintetben, hogy a nagy aktivitású vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy megfelelő befogadó kőzetben kialakított mélységi geológiai tárolóban lehet biztonságosan megoldani. Ennek alapján az RHK Kft. több fázisból álló felszíni, majd felszín alatti kutatási programot indított, igazolandó a helyszín hosszú távú biztonságát. A jelenleg folyamatban lévő fázis feladata az agyagkő általános jellemzése, elterjedésének meghatározása, valamint a biztonsági értékeléshez szükséges földtani adatok és információk összegyűjtése.

Úgy gondolom, hogy magas szinten integrálva kell értékelni mindazt a nagy mennyiségű – és az egymásra épülő kutatási fázisok során állandóan bővülő – információt, amely a helyszínminősítéshez, a célterület kiválasztásához, majd a felszín alatti kutatólaboratórium létesítéséhez, végül a tároló engedélyeztetéséhez szükséges.” – húzta alá Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója.

2018-ban jogszabályi rendelkezés alapján, új kategóriával bővült a radioaktív hulladékok köre, a nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok osztályával. Az idesorolható anyagok a jövőben gazdaságosabban lesznek tárolhatók mindaddig, amíg sugárvédelmi szempontból veszélytelenekké válnak. A külön, erre a célra kialakítandó tárolók létesítése és üzemeltetése is az RHK Kft. feladatkörébe tartozik majd.

A 2018-ban zajló közvélemény-kutatás megerősítette, hogy a Társaság tevékenységének társadalmi elfogadottsága továbbra is magas, a nyílt, őszinte párbeszéd jóvoltából, amely elengedhetetlen ebben az iparágban. „A lakossági kapcsolatok terén kapott ismételten kedvező visszajelzés köszönhető annak, hogy az összes, a tevékenységünk által érintett minden területen aktív kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzatok által alapított térségi társulásokkal, melyek a lakosság folyamatos tájékoztatásában is segítik a munkánkat” – emelte ki Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs önálló osztályának vezetője.

Az RHK Kft. programjainak végrehajtásához a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) nyújt fedezetet, melynek legnagyobb befizetője az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A KNPA-tól kapott támogatásból a Társaság 2018-ban mintegy 2,6 milliárd Forint értékű beruházást hajtott végre.