Hírek

Döntés előkészítő ülést tartott az ITET TT

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), Társulási Tanács (TT), lezárta a 2018. évet és elkezdte a 2019. év tájékoztatási és ellenőrzési feladatait. A január 3.-i ülésen minden tagtelepülés képviseltette magát.
Edelman György elnök írásos előterjesztése alapján a TT ülésén értékelték a Társulás 2018. II. félévi munkáját, az ITET adott időszakban végzett gazdálkodását, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.), szakemberei ellenőrizték és rendben találták.

 

Az írásban kiküldött ez évi tennivalókat és célokat, az „ITET 2019. évi Tájékoztatási és ellenőrzési tervét” a Tanács tagjai átbeszélték és jóváhagyták. A negyedik napirend keretében a TT tagjai a tájékoztatási és ellenőrzési feladatok alapján, elfogadták az ez évi munkához szükséges támogatási összeg felosztását, valamint a közösen végzett feladatok listáját és az arra tervezett források összegét. Felhatalmazták elnöküket – a tagtelepülési Képviselő-testületi határozatok alapján járjon el – a 2019. évi Támogatási szerződés megkötésekor.

 

Az ötödik napirend keretében a tagtelepülések polgármesterei az RHK Kft. vezetőitől vártak tájékoztatást az RHFT fióktelephelyen várható ez évi tevékenységről. Előadó nem érkezett, de az RHK Kft. ügyvezető igazgatója a negyedéves tájékoztató eseményről és idejéről az alábbiakban határozott. A tájékoztatás ideje 2019. február 15-e, helye a RHFT fióktelephelyének tárgyalója és hívja a tárolónak helyt adó település vagy települések és az azzal területileg határos települések képviselőit, azaz az ITET tagtelepülések polgármestereit.

Az ITET TT írásos előterjesztései a mellékletben.