Hírek

Cikluszáró ülést tartott az ITET Társulási Tanácsa

Az Izotóp Ellenőrző Tájékoztató Társulás, Társulási Tanácsa a 2016. évi megalakulása óta a jelenlegi összetételében ülésezett. A Tanács Tagjainak összetétele a választások után módosulhat, mivel a Társulási megállapodás szerint, az októberi helyhatósági választás utáni alakuló települési új képviselő-testületek feladata annak eldöntése, hogy tagok maradnak e. Azért, mert a társulás célja és vállalt feladata – a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tevékenységével összefüggően – egy önként vállalt feladat, a lakosság érdekében.

A Tanács tagjai a szeptemberi ülésen így áttekintették a május óta végzett lakossági tájékoztatást. Voltak Izotóp Információs Napok és több községi városi rendezvény, ahol a társulás munkatársai és a polgármesterek, Edelman György elnök részvételével véleményt cseréltek, feladataikról tájékoztatták a lakosság érdeklődő tagjait. A társulás képviseltette magát a társ társulások rendezvényein. A tagtelepülések mindegyike elkészítette első féléves Beszámolóját a tájékoztatási tevékenységről, amelyet az RHK Kft. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) elfogadott. Folyamatosan üzemelnek, napi feltöltéssel a társulás fényújságjai. Eddig a HÉTkölap újság öt példánya jelent meg, mintegy 7600 példányban és megkapták a tagtelepülések lakosai. Folyamatos a videó-hírlevelünk megjelenése, a társulás és a tagtelepülések tájékoztató eseményeiről. Honlapunkon az információk megjelennek. A Társulási Tanács tagjai elfogadták a Támogató, ITM jegyzőkönyvét az első félévi elszámolásról. A Tanács döntött arról is, hogy az idei évben november 8-án tartja meg szokásos közmeghallgatását, a Kisnémedi Művelődési Házban.

Az ülés végén Edelman György társulási elnök megköszönte a munkát a tanácsban részt vevő polgármestereknek, munkatársaknak, Ellenőrző Csoport tagoknak az Ellenőrző Bizottság tagjainak, kifejtve, hogy még az idei évben is vannak feladatok és azokért a településeken tenni kell.