Archív

„Sugárözönben élünk”

azaz folyamatosan körülvesz minket a természetes eredetű sugárzás

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) Ellenőrző Csoportjának (ECS) tagjai a tavalyi évben elsősorban a beszállítás során érkezett elhasználódott radioaktív anyag szállítmányok dokumentációit, az ott leírtak valóság tartalmát ellenőrizték. Az ellenőrzések során eltérést nem tapasztaltak.

2018. január elején az ECS tagjai ismét jártak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepén ellenőrzés céljából, melynek célja az RHFT-ben és a környező településeken a természetes háttérsugárzás mérése volt. A mérésekben a befogadó települések (Püspökszilágy és Kisnémedi) valamint, Őrbottyán város és Váckisújfalu község képviselője vett részt. A mérések előtt az RHFT dozimetrikus munkatársa felkészítette az ECS tagokat arra, hogy hogyan mérhető a háttérsugárzás.

A mérési pontokat a települések képviselőivel egyeztették, az elvégzett méréseket jegyzőkönyvben rögzítették.

Az RHFT vezetése az ECS ellenőrzéséhez két darab hitelesített, Thermo-Eberline gyártmányú FH 40 G 10 típusú dózisteljesítmény mérő eszközt biztosított. A sugárvédelmi dózisteljesítmény mérők hitelesítését a Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Fejlesztési Főosztálya végezte. A Hitelesítési Bizonyítvány kimondja, hogy „A kiterjesztett mérési bizonytalanság az egyes mérési pontokban nem haladja meg a +/- 15 %-ot, illetve a +/- 20%-ot. Az RHFT fióktelepen mért és átadott, előző napi huszonnégy órás háttérsugárzási adatot az ITET fényreklámján jelenleg hét helyen – de ez évben már mind a tíz tagtelepülésen – megjeleníti. Az ellenőrzés előtti napon a háttérsugárzási adat az RHFT fióktelepen 149 nanoSievert/óra (röviden: nSv/h) volt.

Az ECS tagjai tizennyolc ponton végeztek háttérsugárzás mérést a rendelkezésre bocsátott készülékekkel. A Jegyzőkönyv melléklete tartalmazza, hogy a két hitelesített mérőeszköz sem mutat minden esetben azonos értékeket, ennek ellenére a sugárzási adatokban jelentős ingadozás nem figyelhető meg. A mérőeszközök csak akkor mutatott magasabb értéket, ha nem a pillanatnyi, hanem a hatvan másodperces, adott helyen végzett adatgyűjtést végeztük.

Összességében az ECS jelenlévő tagjai levonták azt a tapasztalatot, hogy lakosságuk esetében, a hitelesített mérőeszközök adatai, egy ködös, párás, nyirkos, leszálló páratömeg esetén sem mér az eddigi háttérsugárzási adatoktól eltérő, nagyobb értékeket. Ezért fontos az ITET tagjainak, hogy a fiók-telephelyről kapott huszonnégy órás háttérsugárzási adatokat megjelenítse tagtelepülésein. Kérjük a lakosokat, hogy kövessék a fényreklámok hiteles adatait és a kósza híreket kezeljék fenntartásokkal.

Melléklet: Jegyzőkönyv az ellenőrző mérésekről és a használt mérőeszközök Hitelesítési Bizonyítványai.

  1. január 12.

Misnyovszkiné Tóth Angéla

ITET ECS elnök