Rendezvények

Izotóp Információs Nap, Kisnémediben

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), tagtelepüléseinek önkormányzatai önként vállalt feladata, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelephely körzetében élők tájékoztatása, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által adott információk felhasználásával.A társulás fényreklámon, a HÉTközlap újság hasábjain, videó hírlevélben folyamatosan végzi e tevékenységet. Az egyéb rendezvények között megtalálható a Boronkay Nap, a Szilárd Leó fizika és kémia szaktantárgyi verseny, a közmeghallgatások és évek óta az Izotóp Információs Napok.

 

Az idei első Kisnémediben volt május 11-én, amelyen az egyéb programok (Falunap), mellett sokan kértek információt és beszélgettek az ITET – RHK Kft. bemutató terénél, a Gosztonyi kertben. Az RHK Kft. részéről Honti Gabriella kommunikációs osztályvezető, az ITET -t képviseletében Sződi Imre munkatárs adott választ az érdeklődők kérdéseire. A jelenlévők közül sokan vállalkoztak az ITET TOTÓ és az RHK Teszt kitöltésére. Jó volt látni és megtapasztalni, hogy minden korosztályból voltak érdeklődő, akik kérték a lehetőséget a TOTÓ és a Teszt kitöltésére.

 

Összeségében elmondható, hogy a személyes kapcsolatok, a kérdésekre adott válaszok találkoztak a befogadó akarattal. A cél az őszinte és tárgyilagos információ csere, a fiatalokat és korosabbakat is befogadóbbá tett. Az ITET tapasztalata alapján mondhatjuk, hogy szükségesek ezek a kitelepülések, ezért a következő május 25-én Rád községben lesz.