Archív

Helyszíni ellenőrzés

Az ITET 2017. II. félévi működési és összefoglaló pénzügyi támogatásának felhasználásáról

Célja meggyőződni arról, hogy az ISZF/254/2017-NFM_SZERZ. iktatószámú támogatási szerződés szerint kiutalt működési célú támogatást a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelő célra használták-e fel, a vállalt kötelezettségek teljesültek-e, az elszámolása szerződésben előírtak szerint és határidőben történt-e.

Az ellenőrzés az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján történt.
Az ellenőrző szervezetek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztálya és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság volt. Az ellenőrzés módszere, statisztikai mintavétellel történő helyszíni ellenőrzés. A minta tételeket – az összes tételszám 20%-ban – az ellenőrző szervezetek jelölték ki.
Az ellenőrzés időpontja 2018. január 25. 09,00 és 11,30 óra között történt.

A vizsgált 70 tétel során az ellenőrzöttek minden, a felhasználás jogszerűségét igazoló dokumentumot bemutattak, így azok elfogadásra kerültek Az ellenőrök – tekintettel arra, hogy az év végi összefoglaló pénzügyi beszámolónak része a működési elszámoláson túl a felhalmozási célú felhasználás ellenőrzése is – Váckisújfalu Község felhalmozási támogatás elszámolásában részbeni hiánypótlásokat állapítottak meg, melyekhez záros határidőn belül történő újabb igazoló dokumentumokat kértek be.
Az ellenőrzés azt mutatja, hogy a Társulás és tagtelepülései a működési támogatást a jogszabályok betartásával használták fel.